Wega Group logo

Nivalan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos

Suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos Nivalaan

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Nivalaan. Tuotannon raaka-aineina on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten liete- ja kuivalantaa, olkea, ylijäämärehua sekä muita mahdollisia jakeita. Lisäksi laitoksella voidaan hyödyntää elintarviketeollisuuden puhtaita biojätteitä sekä sivuvirtoja. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on noin 300 000 t vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Tarkoituksena on tuottaa noin 150 GWh nesteytettyä biometaania. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa merkittävästi, koska laitoksella syntyvä mädäte voidaan palauttaa biolannoitteena maatiloille. Tavoitteena on saada kerättyä kiinnostuksen osoituksia raaka-aineiden toimittamisesta laitokselle 200 000 tonnin verran vuoden 2023 loppuun mennessä.

Laitoksella biokaasun jalostuksessa eroteltava biogeeninen hiilidioksidi on tarkoitus hyödyntää e-metaanin tuotannossa. Metanointilaitoksella hiilidioksidi yhdistetään vedyn kanssa, tuottaen vuositasolla noin 110 GWh e-metaania. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan elektrolyysillä uusiutuvalla sähköllä. Prosesseista saatava hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään sisäisesti tuotantolaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan Nivalan alueen lämmitystarpeissa.

Hankkeen eteneminen

Hankealueen luontotutkimukset ympäristövaikutusten arviointia (YVA) varten on aloitettu kesällä 2023. YVA-ohjelma ja alueen kaavoitus on käynnissä. Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat 2024 aikana ja tehdä investointipäätös syksyllä 2024. Loppuvuoden 2023 aikana hankekehityksessä keskitytään raaka-ainehankinnan varmistamiseen ja laitoksen konseptisuunnitteluun.

Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhteistyöasioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Taavi Vartelaan.

Lisätietoja hankkeesta

Taavi Vartela
Project Manager
+358 44 252 8006
etunimi.sukunimi@wega.fi

Kiinnostuksen osoitus biomassan toimittamisesta

Etsimme raaka-aineita Nivalasta sekä sen lähiseuduilta biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi. Täytä tietosi alla olevalle yhteydenottolomakkeelle, niin toimitamme sinulle paluupostissa lomakkeet kiinnostuksen osoittamista varten.

Saatuasi lomakkeet voit täyttää ne sähköisesti ja toimittaa osoitteeseen info@wega.fi.

Lisätietoja biomassan toimittamisesta antaa Wegan asiantuntija Tapio Helotie (etunimi.sukunimi@wega.fi), puh +358 50 594 8089.