Wega Group logo
11/8/2023

Kestävyysjärjestelmäkonsultointia Wegalta 

Wegan kestävyysasiantuntijat auttavat sekä kestävyysjärjestelmän konsultoinnissa että järjestelmän luomisessa.

Verottaja on tehnyt päätöksen, jonka perusteella 1.1.2024 alkaen saadakseen kestävän biomassapolttoaineen veroedun tulisi laitoksilla aina olla haettuna tai voimassa oleva kestävyysjärjestelmä. Kaasumaisten biomassapolttoaineiden tapauksessa, laitoksella, jonka tuotanto ylittää 1 GWh vuodessa eikä nimellislämpöteho laitoksella yllä 2 MW, kestävän kaasun veroetu edellyttäisi kestävyysjärjestelmää. Kestävyysjärjestelmää ei voida kuitenkaan hakea, sillä kestävyyslain mukainen toiminnanharjoittajan määritelmä ei täyty. Ennen tällaiset toimijat, jotka eivät täyttäneet kestävyyslaissa mainittua toiminnanharjoittajan määritelmää, saivat edun ilman kestävyysjärjestelmää. Laitoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtä tai useampaa samalla laitosalueella sijaitsevaa energiantuotantoyksikköä ja niiden toimintaan kiinteästi liittyviä muita toimintoja. Biokaasu voidaan katsoa kestäväksi aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun kestävyysjärjestelmähakemus on lähetetty Energiavirastolle.

Wegan kestävyysasiantuntijat ovat valmiita auttamaan sinua, mikäli sinulla on tarvetta kestävyysjärjestelmän luomiselle tai muulle kestävyyskonsultoinnille. Wegalla on kokemusta usean toimijan kestävyysjärjestelmän luomisesta, muun muassa viimeisimpänä meillä oli ilo auttaa Nevel Oy:ta luomaan heidän kestävyysjärjestelmänsä Juuan biokaasulaitokselle. Yhteistyö oli molemminpuolisesti sujuvaa ja kestävyysjärjestelmä saatiin vireille n. 1,5 kuukauden aikana projektin aloittamisesta. Tästä on myös suurelta osin kiittäminen tiedonsaannin nopeutta ja kommunikaation sujuvuutta Nevel Oy:ltä sekä heidän yhteistyökumppaneiltaan.  

Kysy lisätietoja kestävyysjärjestelmästä:
Laura Pokka
Sustainability Services Lead
+358 50 4798 170
etunimi.sukunimi@wega.fi