Wega Group logo

Hankkeet

Tutustu alla olevien esittelyiden kautta siihen, kuinka Wega on mukana monissa mielenkiintoisissa projekteissa ja hankkeissa ympäri Suomea ja Pohjoismaita.  

Hanke­kehityksemme

Tavoitteenamme on tuoda kestävän kehityksen ratkaisuja energiatuotantoon, ja pyrimme aktiivisesti edistämään ja rakentamaan puhtaan energian tulevaisuutta. Arvioimme hankkeita aina alueellisesti ja pyrimme hyödyntämään alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä toimimaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Nivalan biokaasulaitos

Nivalan biokaasulaitos

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosta Nivalan Kurunpuhtoon. Laitoksen pääsyöte on lietelanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja kuten kuivalantaa, ylijäämänurmea, olkea sekä muita mahdollisia puhtaita jakeita.

Pöytyän biokaasulaitos

Pöytyän biokaasulaitos

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin Advanced Bioenergy Fund I:n kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Varsinais-Suomeen Pöytyälle. Laitoksen pääsyötteitä ovat sian, naudan ja kanan lanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää myös muita lähialueen maatalouden syötteitä kuten nurmea, olkea ja kasvintähteitä; sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Wega kehittää nesteytetyn biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Leppävirran Riikinnevalle, Pohjois-Savoon. Wegan biokaasulaitos tulee hyödyntämään raaka-aineena Riikinvoiman yhdyskuntajätteestä erotettavaa biomassaa ja maatalouden biomassoja.