Wega Group logo

Safety notice

Inkoon öljyterminaali

Wega Group Oy
Päivitetty 15.3.2022
Ville Lehtonen

VersioPäiväysMuutoksetTekijäTarkastajaHyväksyjä
V1.030.4.2021
V1.130.11.2021Lisätty päivitysseurantaSami Korhonen
V1.215.3.2022Päivitetty osoitetiedotVille LehtonenNiko RistikankareVille Lehtonen
V1.38.11.2022Poistettu maakaasuVille LehtonenNiko RistikankareVille Lehtonen

Terminaalin tiedot

Toiminnanharjoittaja: Wega Group Oy
Varaston osoite: Voimalantie 38, 10210 Inkoo
Terminaalipäällikkö: Ville Lehtonen, 050 440 9960
Toimitusjohtaja: Niko Ristikankare, 050 347 2528

Turvallisuusselvityslaitoksella noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä.

Terminaalilla varastoidaan palavia nesteitä kallioöljysäiliöissä sekä lämmityspolttoaineena käytettävää palavaa nestettä. Palavat nesteet pääasiallisesti vastaanotetaan terminaalille laivoilla ja lähetetään terminaalista eteenpäin laivoilla tai säiliöautoilla. Kallioöljysäiliöihin kertyvää vettä poistetaan säiliöistä sen käsittelyyn suunnitellun suodatuslaitteiston kautta viivästysaltaaseen, jonka jälkeen se lasketaan hallitusti mereen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto suorittaa turvallisuusselvityslaitokselle
määräaikaistarkastuksen vuosittain.

Varaston sijainti Inkoossa

Wega - Varaston sijainti Inkoossa

Merkittävimmät alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit

Wega - Merkittävimmät alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit

Lisätietoa alueella varastoitavista kemikaaleista: Terminaalipäällikkö, puh. 050 440 9960

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta

Wega - Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta