Wega Group logo

Turvallisuus­tiedote

Inkoon öljyterminaali

Wega Group
Päivitetty 30.4.2021

Terminaalin tiedot

Toiminnanharjoittaja: Wega Group Oy
Varaston osoite: Voimalantie 38, 10210 Inkoo
Terminaalipäällikkö: Ville Lehtonen 050 440 9960
Toimitusjohtaja: Niko Ristikankare 050 347 2528

Turvallisuusselvityslaitoksella noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä.

Terminaalilla varastoidaan palavia nesteitä kallioöljysäiliöissä sekä lämmityspolttoaineena käytettävää nesteytettyä maakaasua maanpäällisessä säiliössä. Palavat nesteet pääasiallisesti vastaanotetaan terminaalille ja lähetetään terminaalista laivoilla. Nesteytetty maakaasu vastaanotetaan terminaalille säiliöautotoimituksina. Kallioöljysäiliöihin kertyvää vettä poistetaan säiliöistä sen käsittelyyn suunnitellun suodatuslaitteiston kautta viivästysaltaaseen, jonka jälkeen se lasketaan hallitusti mereen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto suorittaa turvallisuusselvityslaitokselle määräaikaistarkastuksen vuosittain.

Varaston sijainti Inkoossa

Wega - Varaston sijainti Inkoossa

Merkittävimmät alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit

Wega - Merkittävimmät alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit

Lisätietoa alueella varastoitavista kemikaaleista: Terminaalipäällikkö, puh. 050 440 9960

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta

Wega - Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta