Wega Group logo
17/2/2023

Wega Group Oy ja Vienvi Oy ovat tehneet aiesopimuksen

Wega Group Oy ja Vienvi  Oy ovat tehneet aiesopimuksen biokaasulaitoksen maatalousperäisten raaka-aineiden toimittamisesta. Nurmiraaka-aineen tavoitemäärä on 40 000 tonnia ja lanta-raaka-aineen tavoitemäärä 5 000 tonnia vuodessa.

Wega kehittää biokaasulaitoshanketta Riikinnevalle, Leppävirralle Pohjois-Savoon. Biokaasua pelloilta -hanke on selvittänyt peltobiomassan määrää, keräystä ja logistiikkaa, ja hankkeen selvityksen pohjalta paikalliset viljelijät perustivat tammikuussa 2023 Vienvi Oy:n. Perustettu yritys pyrkii toimimaan hankintaorganisaationa, joka kerää ja toimittaa paikalliset biomassat biokaasulaitokselle. Vienvi Oy:ssa on mukana kahdeksan pohjois- ja eteläsavolaista viljelijää.

Riikinnevan biokaasuhankkeesta pyritään tekemään jatkopäätös maaliskuun 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen edetään luvitusprosesseihin. Tavoitteena  on tehdä investointipäätös biokaasulaitoksesta vuoden 2024 aikana.

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Wega Group Oy:lle EU:n rakennerahastosta tukea Riikinnevan biokaasulaitoksen selvityshankkeelle.