Wega Group logo

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Wega kehittää suuren luokan kestävien kaasujen tuotantolaitosta Leppävirralle

Wega kehittää nesteytetyn biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Leppävirran Riikinnevalle, Pohjois-Savoon. Hankealue on Riikinnevan kiertotalousalueella, jossa sijaitsevat Keski-Savon Jätehuollon jäteasema ja Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos. Wegan suunnittelema biokaasulaitos tuottaa 70 GWh biometaania vuodessa, jonka lisäksi hakkeessa tuotetaan 50 GWh e-metaania hyödyntämällä biomassan mädätyksessä syntyvää hiilidioksidia ja vetylaitoksessa tuotettavaa vihreää vetyä. Riikinnevan kaasulaitoksen kokonaistuotanto on 120 GWh bio- ja e-metaania, mikä vastaa 12 miljoonaa diesellitraa. Kaasu nesteytetään ja myydään raskaaseen tieliikenteeseen, meriliikenteeseen ja teollisuuteen.

Paikalliset yhteistyökumppanit hankkeen tukena

Wegan biokaasulaitos tulee hyödyntämään raaka-aineena Riikinvoiman yhdyskuntajätteestä erotettavaa biomassaa ja maatalouden biomassoja. Wega ja Riikinvoima aloittivat yhteistyön hankkeen kehittämiseksi kesällä 2022. Wega oli mukana Biokaasua pelloilta -hankkeessa, jossa selvitettiin peltobiomassan määrää, keräystä ja logistiikkaa, ja hankkeen selvityksen pohjalta paikalliset viljelijät perustivat Vienvi Oy:n tammikuussa 2023. Perustettu yritys pyrkii toimimaan hankintaorganisaationa, joka kerää ja toimittaa paikalliset biomassat biokaasulaitokselle. Vienvi vastaa biokaasulaitoksella tuotettavan kiertoravinteen palauttamisesta viljelijöille. Vienvi Oy:ssa on mukana kahdeksan pohjois- ja eteläsavolaista viljelijää. Wega ja Vienvi allekirjoittivat helmikuussa 2023 aiesopimuksen kestävien maatalousbiomassojen toimituksista ja mädätteen Riikinnevan biokaasulaitokselle.

Leppävirran kunta, Varkauden kaupunki, SavoGrow Oy, Navitas Kehitys Oy ja Pohjois-Savon Energiaklusteri ovat olleet aktiivisia kumppaneita Wegan hankekehityksen aikana. Etelä-Savon ELY-keskus myönsi Wegalle 2022 EU-tukea hankkeen tekniseen suunnitteluun, raaka-ainetutkimuksiin, e-metaanin konspetiselvitykseen ja ympäristötutkimuksiin.

Wegan tavoitteena on rakentaa kestäviä ratkaisuja

Wegan tavoitteena on tarjota kestäviä energiaratkaisuja meriliikenteelle, tieliikenteelle ja teollisuudelle. Riikinnevan biokaasulaitoshankkeen lisäksi Wega kehittää suuren mittakaavan kestävien kaasujen tuotantolaitosta Nivalaan. Wegan Wegas-biokaasutankkusasemilla Joensuussa ja Kiteellä jaellaan biometaania liikennekäyttöön.

Hankkeen eteneminen

Riikinnevan hankealueella on tehty luontotutkimuksia kesällä 2023 ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan syyskuussa. Hankkeen tarvitsemat viranomaisluvat haetaan 2024 aikana. Investointipäätös pyritään tekemään syksyllä 2024 ja tuotanto alkaa 2026 aikana.

Lisätietoja hankkeesta

Saku Kimpimäki
Project Manager
+358 50 599 3783
etunimi.sukunimi@wega.fi

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeesta muualla

Vienvi Oy: https://vienvi.fi

Riikinneva: https://riikinneva.fi/

Biokaasua pelloilta hankesivut: https://biokaasuapelloilta.wordpress.com/

Yle (28.10.2022): Viljelijät ovat valmiita toimittamaan tavaraa Riikinnevalle suunniteltuun biokaasuvoimalaan

Soisalon Seutu (17.2.2022): 70 tilaa sitoutuu tuottamaan nurmea ja lantaa polttoainetuotantoon – Vienvi Oy syntyi hoitamaan biokaasulaitoksen keskisavolaisen raaka-aineketjun

Yle (4.5.2022): Leppävirran Riikinnevalle on mahdollista rakentaa iso biokaasun tuotantolaitos