Wega Group logo
9/12/2021

Ratkaisuja kestävään meriliikenteeseen

Wegan asiantuntijat Eveliina Klemola sekä Elina Kari yhdessä NDPTL:n (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) asiantuntijan Hermanni Backer Johnsenin kanssa kirjoittivat kaksi artikkelia Turun yliopiston julkaisemaan Baltic Rim Economies -sarjaan. Artikkelit käsittelevät meriliikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita sekä taloudellisia kannustimia kestävälle merenkululle.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on elintärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusien alusten rakentamisen lisäksi päästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi myös siirtymällä vähähiilisiin polttoaineisiin. Taloudellisten kannustimien keskeinen rooli on turvata T&K-rahoitus ja rahoitus uusille ympäristön kannalta edistyneille laivoille. Koska laivoilla on yleensä pitkä käyttöikä, on ratkaisevan tärkeää kannustaa tehokkaimpia valintoja globaalien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue Eveliinan kirjoitus täältä ja Elinan ja Hermannin kirjoitus täältä!