Wega Group logo
5/12/2023

Suomen suurimmat biokaasulaitoshankkeet etenevät

Wega Group Oy:n (Wega) ja Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kaksi biokaasulaitoshanketta etenee. Tonttivaraussopimukset on allekirjoitettu Nivalan ja Pöytyän kuntien kanssa mahdollistaen biokaasuhankkeiden etenemisen seuraaviin vaiheisiin. Kummankin laitoksen tarkoituksena on tuottaa noin 150 GWh nesteytettyä biometaania vuodessa.

Nivalaan suunnitellulle biokaasuhankkeelle varattu tontti sijaitsee Nivalan Kurunpuhtoon kaavoitettavalla uudella alueella, jonne rakentuu erityisesti bio- ja kiertotalousalan yrityksille soveltuva uusi teollisuusalue. Laitos käyttää raaka-aineinaan lietelantaa sekä muita maatalouden sivuvirtoja. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on yli 400 000 tonnia, joka tuottaisi noin 150 GWh nesteytettyä biometaania vuodessa. Lisäksi biokaasutuotannon sivuvirtana syntyvästä bioperäisestä hiilidioksidista on mahdollista tuottaa e-metaania.

Wegan ja CI ABF I kesällä julkaistun yhteistyön puitteissa myös Varsinais-Suomen Pöytyälle on lähdetty kehittämään biokaasulaitoshanketta. Varattu tontti sijaitsee Lallin teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä, Riihikosken taajamasta pohjoiseen. Laitoksen on tarkoitus vastaanottaa yli 300 000 tonnia lantaa sekä muita maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Käsittelemällä lantaa biokaasulaitoksessa Wega ja CI ABF I pyrkivät vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta ja parantamaan Varsinais-Suomen ravinnekertoa samalla tuottaen liikennesektorille uusiutuvia polttoaineita.

Havainnekuva Nivalan Kurunpuhtoon sijoittuvasta laitoksesta. Kuva: Sanni Salo/ Muodo

Lisätietoja hankkeista:

Sähköposti: media@cip.dk

Oliver Routhe Skov, Mediasuhteiden päällikkö, Puhelin: +45 30541227, Sähköposti: orsk@cisc.dk

Thomas Kønig, Osakas – sijoittajasuhteet,  Puhelin: +45 7070 5151, Sähköposti: tkon@cip.dk

Niko Ristikankare, Perustajaosakas ja toimitusjohtaja, Puhelin: +358 50 347 2528, Sähköposti: niko.ristikankare@wega.fi

Toni Hemminki, Osakas ja operatiivinen johtaja,  Puhelin: +358 40 668 4441, Sähköposti: toni.hemminki@wega.fi