Wega Group logo
11/5/2020

Taloudelliset kannustimet kestävän merenkulun edistämiseksi

Wega teki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille selvityksen taloudellisista kannustimista kestävän merenkulun edistämiseksi Itämeren alueella (Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region), ja raportti on nyt julkaistu Traficomin julkaisusarjassa (Traficom Research Reports 6/2020).

Taloudellisilla kannustimilla tarkoitetaan tässä yhteydessä taloudellisia ohjauskeinoja, joilla ihmistoimintojen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Itämeren alueella on käytössä monipuolinen valikoima taloudellisia kannustimia, jotka keskittyvät meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Meriliikenteen taloudelliset kannustimet käsittävät ympäristöperusteiset maksut, verot sekä julkiset (kansalliset ja EU:n) tuet ympäristöinvestointeihin.

Selvitys luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin merenkulun taloudellisiin kannustimiin, jotka ovat tärkeitä työkaluja kestävän merenkulun edistämisessä, sekä uusien että olemassa olevien alusten osalta. Erityisesti kansalliset ja EU-tuet sekä julkiset lainat ja takaukset ovat edistäneet laivanvarustajien investointeja ympäristöystävälliseen tekniikkaan.

Selvitys on tehty tukemaan HELCOMin GREEN TEAM (Green Technology and Alternative Fuels Platform for Sustainable Shipping) -alatyöryhmän työtä ympäristöystävällisen tekniikan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden hyväksi Itämeren alueen meriliikenteessä.

Tutustu asiantuntijoidemme laatimaan selvitykseen taloudellisista kannustimista merenkulun päästövähennyksissä Traficomin verkkopalvelussa.