Wega Group logo
30/6/2020

Veneiden ja alusten puhdistus vedessä Itämeren alueella – nykyiset menettelyt ja tulevaisuuden tarpeet

Wegan vanhempi asiantuntija Eveliina Klemola on mukana kirjoittajana juuri julkaistussa COMPLETE-projektin veneiden ja alusten vedessä tapahtuvaa puhdistusta käsittelevässä raportissa (In-water cleaning (IWC) of boats and ships in the Baltic Sea region – current procedures and future needs). Raportti kokoaa yhteen toukokuussa 2019 Hampurissa, Saksassa, pidetyn asiantuntijatyöpajan tulokset.

Meriliikenne on maailmanlaajuisesti tärkein haitallisten vesieliöiden ja taudinaiheuttajien levittäjä. Levitessään uusille merialueille tällaisilla eliöillä voi olla merkittäviä sosioekonomisia ja ekologisia vaikutuksia, koska ne voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, elinkeinoihin, kuten vesiviljelyyn ja kalastukseen, tai muuttaa meren ravintoverkkojen rakennetta.

COMPLETE-projektin aiheena ovat kaksi pääasiallista eliöiden kulkeutumistapaa meriliikenteessä: painolastivedet ja alusten rungot. Projektin tavoitteena on minimoida eliöiden kulkeutuminen kehittämällä johdonmukainen hallintajärjestelmä koko Itämeren alueelle. Wega on toiminut projektipartnereiden tukena sekä sidosryhmäyhteistyössä että kokoamalla projektin tuotoksista tiekarttaa kiinnittyvien eliöiden (ns. biofouling) hallintaan.

Laivojen ja veneiden pohjien vedessä tapahtuva puhdistus voi olla olennainen osa biofoulingin hallintaa, vähentäen samalla polttoaineen kulutusta ja siten päästöjä. Puhdistus voi kuitenkin aiheuttaa riskin ympäristölle riippuen mm. käytetyn antifouling-pinnoitteen tyypistä sekä puhdistusmenetelmästä. Vedessä tapahtuvaan puhdistukseen ei Itämeren maissa ole olemassa erityisiä kansallisia määräyksiä. Jotta Itämeren alueella varmistettaisiin yhdenmukainen sääntely ja ympäristön kannalta kestävä toimeenpano, kansallisten viranomaisten koordinoitu yhteistyö on ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Voit tutustua raporttiin tarkemmin täällä.

Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry / COMPLETE-projekti, Keep the Archipelago Tidy Association / COMPLETE project