Wega Group logo
4/5/2023

Wega suunnittelee paineistetun biokaasun (CBG) keskitetyn syöttöaseman rakentamista Lempäälään

Wega suunnittelee paineistetun biokaasun syöttöaseman rakentamista Marjamäen teollisuusalueelle Lempäälään. Asemalle toimitetaan paineistettua biokaasua lähialueen biokaasulaitoksilta ja biokaasu syötetään kaasun siirtoverkkoon. Siirtoverkossa biokaasulla korvataan maakaasun käyttöä esimerkiksi teollisuudessa, liikenteessä tai lämmityksessä.

Sijaintinsa puolesta Lempäälä on erinomainen biokaasun syöttöasemalle, sillä alueella on runsaasti potentiaalia biokaasun tuotantoon, ja lähialueella on suunnitteilla uusia biokaasulaitoshankkeita. Syöttöasema palvelee Pirkanmaan, Hämeen, Satakunnan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen  biokaasulaitoksia ja on tuottajille joustava vaihtoehto myydä biokaasua kannattavasti laajalle käyttäjäkunnalle.

”Siirtoverkossa on valtava kysyntäpotentiaali biokaasulle ja verkon ulkopuolella taas suuri tuotantopotentiaali. Tavoitteena on, että syöttöpiste palvelee biokaasun tuottajia ja mahdollistaa uusien biokaasulaitoshankkeiden toteutumisen”, toteaa Wega Group Oy:n projektipäällikkö Mathias Westerholm.

Biokaasun tuotanto edistää kiertotaloutta ja vähentää jätteiden määrää, sillä biokaasu tuotetaan jätteistä ja muista sivuvirroista. Energialähteenä biokaasu on ympäristöystävällinen ja biokaasun avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasun tuotanto ja käyttö lisäävät paikallista energian huoltovarmuutta ja auttavat edistämään kestävää kehitystä Suomessa.

Käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2024 ensimmäiselle vuosipuoliskolle.