Wega Group logo

Nivalan biokaasulaitos

Suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos Nivalaan

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Nivalan Kurunpuhtoon. Laitoksen pääsyöte on lietelanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja kuten kuivalantaa, nurmea, olkea sekä muita mahdollisia puhtaita jakeita. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on 400 000 – 800 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Tarkoituksena on tuottaa noin 160 GWh nesteytettyä biometaania. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa merkittävästi, koska laitoksella syntyvä mädäte voidaan palauttaa biolannoitteena maatiloille. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia parantaa mädätteen lannoitusominaisuuksia eri jalostusteknologioilla.

Laitoksella biokaasun jalostuksessa eroteltava biogeeninen hiilidioksidi on tarkoitus hyödyntää e-metaanin tuotannossa. Metanoinnissa hiilidioksidi yhdistetään reaktiossa vedyn kanssa metaaniksi, tuottaen vuositasolla noin 120 GWh e-metaania. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan elektrolyysillä uusiutuvalla sähköllä. Prosesseista saatava hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään sisäisesti tuotantolaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan Nivalan alueen lämmitystarpeissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoitus on käynnissä. Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat 2024 aikana ja tehdä investointipäätös syksyllä 2024. Lokakuussa 2023 on käynnistetty syötekartoitus paikallisella tasolla sekä laitoksen tekninen konseptisuunnittelu. Tarkoituksena on kartoittaa alueen syötepotentiaali ja kerätä riittävä määrä syötteitä aiesopimuksin vuoden 2023 loppuun mennessä, jotta voidaan aloittaa tarkempi tekninen suunnittelu.

Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhteistyöasioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Taavi Vartelaan.

Lisätietoja hankkeesta

Taavi Vartela
Project Manager
+358 44 252 8006
etunimi.sukunimi@wega.fi

Kiinnostuksen osoitus biomassan toimittamisesta

Etsimme raaka-aineita Nivalasta sekä sen lähiseuduilta biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi. Täytä tietosi alla olevalle yhteydenottolomakkeelle, niin toimitamme sinulle paluupostissa lomakkeet kiinnostuksen osoittamista varten.

Saatuasi lomakkeet voit täyttää ne sähköisesti ja toimittaa osoitteeseen info@wega.fi.

Lisätietoja biomassan toimittamisesta antaa Wegan asiantuntija Tapio Helotie (etunimi.sukunimi@wega.fi), puh +358 50 594 8089.