Wega Group logo

Nivalan biokaasulaitos

Suuren mittaluokan biokaasulaitos Nivalaan

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosta Nivalan Kurunpuhtoon. Laitoksen pääsyöte on lietelanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja kuten kuivalantaa, ylijäämänurmea, olkea sekä muita mahdollisia puhtaita jakeita. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on 400 000 – 800 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Tarkoituksena on tuottaa noin 160 GWh nesteytettyä biometaania. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa merkittävästi, koska laitoksella syntyvä mädäte voidaan palauttaa biolannoitteena maatiloille. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia parantaa mädätteen lannoitusominaisuuksia eri jalostusteknologioilla.

Laitoksella biokaasun jalostuksessa eroteltava biogeeninen hiilidioksidi nesteytetään ja hyödynnetään teollisuudessa. Vaihtoehtoisena hyödyntämistapana tutkitaan hiilidioksidin metanointia reaktiossa vedyn kanssa, tuottaen vuositasolla noin 120 GWh e-metaania. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan elektrolyysillä uusiutuvalla sähköllä. Prosesseista saatava hukkalämpö voidaan hyödyntää sisäisesti tuotantolaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan Nivalan alueen lämmitystarpeissa.

Hankkeen eteneminen

Alueella on tehty syötekartoitus syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana, missä on kasattu yli 400 000 tonnia aiesopimuksia lannoista ja peltobiomassoista. Tavoitteena on muuttaa aiesopimukset sitoviin pääsopimuksiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeelle tavoitellaan lähtökohtaisesti 500 000 tonnin vuotuista kapasiteettia, mikä vastaa n. 160 GWh nesteytetyn biokaasun tuotantoa. Hankkeen tekninen perussuunnittelu sekä keskustelut laitostoimittajien kanssa on aloitettu toukokuussa 2024 aiesopimusten raaka-ainemäärien perusteella.

Hankkeen YVA-ohjelma on vireillä ja se löytyy osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/nivalan-bio-ja-e-metaanin-laitoshanke-nivala. YVA-menettely jatkuu selostusvaiheella, jonka on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2024.

Hanke-alueen kaavoitus on käynnissä 60 hehtaarin alueella Kurunpuhdon teollisuusalueella. Biokaasulaitoshankkeelle on varattu 20 ha tontti alueelta. Ensimmäinen kaavaluonnos on nähtävillä kesäkuussa 2024.

Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat 2024 aikana ja tehdä investointipäätös 2024 loppuun mennessä.

Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhteistyöasioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Taavi Vartelaan ja raaka-aineisiin liittyvissä asioissa Milla-Mari Vastavuohon.

Lisätietoja hankkeesta

Taavi Vartela
Project Manager
+358 44 252 8006
etunimi.sukunimi@wega.fi

Milla-Mari Vastavuo
Feedstock and Sustainability Manager
+358 50 560 3551
etunimi.sukunimi@wega.fi

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, täytä tietosi alla olevalle yhteydenottolomakkeelle, niin olemme yhteydessä.