Wega Group logo

Pöytyän biokaasulaitos

Suuren mittaluokan bio- ja e-metaanin tuotantolaitos Pöytyälle

Wega kehittää yhdessä Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Varsinais-Suomeen Pöytyälle. Laitokselle varattu tontti sijaitsee Lallin teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä, Riihikosken taajamasta pohjoiseen. Laitoksen pääsyötteitä ovat sian, naudan ja kanan lanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää lähialueen maatalouden syötteitä kuten nurmea, olkea ja kasvintähteitä sekä elintarviketeollisuuden jätteitä ja tähteitä. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurimpia

Laitoksen on tarkoitus tuottaa yli 150 GWh nesteytettyä biometaania. Käsittelemällä lantaa biokaasulaitoksessa Wega ja CI ABF I pyrkivät vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta ja parantamaan Varsinais-Suomen ravinnekertoa, palauttamalla laitoksella syntyvä mädäte biolannoitteena maatiloille, samalla tuottaen liikennesektorille uusiutuvia polttoaineita. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia parantaa mädätteen lannoitusominaisuuksia eri jalostusteknologioilla.

Samanaikaisesti selvitetään e-metaanin tuotantolaitoksen sijoittamista biokaasulaitoksen yhteyteen. E-metaanin tuotannossa hyödynnettäisiin biometaanin sivuvirtana syntyvää bioperäistä hiilidioksidia ja paikallisesti tuotettua uusiutuvaa vetyä. E-metaanin tuotanto voisi olla vuositasolla yli 100 GWh. Prosesseista saatava hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään sisäisesti tuotantolaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan lähialueen lämmitystarpeissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen kaavoitus on käynnissä ja YVA-ohjelma sekä laitoksen tekninen suunnittelu ovat käynnistymässä. Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat vuoden 2024 aikana ja tehdä investointipäätös vuoden 2024 lopulla. Joulukuussa 2023 on käynnistetty syötekartoitus paikallisella tasolla ja pidetty ensimmäinen kaikille avoin keskustelutilaisuus. Tarkoituksena on kartoittaa alueen syötepotentiaali ja kerätä riittävä määrä kiinnostuksen osoituksia syötteiden toimittamisesta alkuvuodesta 2024, jotta laitoksen tarkempi tekninen suunnittelu voidaan aloittaa.

Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden, potentiaalisten syötteiden toimittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöasioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Tapio Helotiehen.

Lisätietoja hankkeesta

Tapio Helotie
Project Manager
+358 50 594 8089
etunimi.sukunimi@wega.fi