Wega Group logo

Pöytyän biokaasulaitos

Pöytyän biokaasulaitos – paikallisen energiantuotannon ja ravinnekierron edelläkävijä

Wega kehittää yhdessä Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Varsinais-Suomeen Pöytyälle. Laitokselle varattu 20 ha tontti sijaitsee Lallin teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä, Riihikosken taajamasta pohjoiseen. Laitoksen pääsyötteitä ovat sian, naudan ja kanan lanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää myös muita lähialueen maatalouden syötteitä kuten nurmea, olkea ja kasvintähteitä; sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on yli 300 000 tonnia ja laitoksen on tarkoitus tuottaa 150 GWh nesteytettyä biometaania vuodessa. Valmistuessaan laitos on Suomen suurimpia.

Biokaasuprosessissa syntyvä mädätysjäännös käsitellään siten, että Varsinais-Suomen ravinnekierrosta on mahdollista erottaa ylimääräistä fosforia ja kuljettaa sitä tarvitseville alueille, alueen fosforiylijäämää voidaan pienentää 30 %. Tällä tavalla, käsittelemällä lantaa ja muita raaka-aineita biokaasulaitoksessa, Wega ja CI ABF I vähentävät Saaristomeren ravinnekuormitusta.

Laitoshankkeen toisessa vaiheessa selvitetään e-metaanin tuotantolaitoksen sijoittamista biokaasulaitoksen yhteyteen. E-metaanin tuotannossa hyödynnettäisiin biometaanin sivuvirtana syntyvää bioperäistä hiilidioksidia ja paikallisesti tuotettua uusiutuvaa vetyä. E-metaanin tuotanto olisi vuositasolla noin 100 GWh. Prosesseissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään sisäisesti tuotantolaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan lähialueen lämmitystarpeissa.

Hankkeen eteneminen

Alueella tehdään kevään ja kesän 2024 aikana syötekartoitusta ja kerätään aiesopimuksia. Tavoitteena on muuttaa aiesopimukset sitoviin pääsopimuksiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen tekninen perussuunnittelu sekä keskustelut laitostoimittajien kanssa aloitetaan vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Hankkeen Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on vireillä ja se löytyy osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/poytyan-bio-ja-e-metaanin-laitoshanke-poytya. YVA-ohjelma on ollut kuulutuksessa 15.4.-14.5.2024 ja YVA-menettely jatkuu selostusvaiheella.

Hanke-alueen kaavoitus on käynnissä, Pöytyän kunnan vireillä olevat kaavat löytyvät osoitteesta https://www.poytya.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/. Vuoden 2024 ensimmäisen puolikkaan aikana kaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja asemakaavaehdotus on tarkoitus tulla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan aikana ja tehdä investointipäätös 2025 kesään mennessä.

Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöasioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Tapio Helotiehen ja raaka-aineisiin liittyvissä asioissa Milla-Mari Vastavuohon.

Lisätietoja hankkeesta

Tapio Helotie
Project Manager
+358 50 594 8089
etunimi.sukunimi@wega.fi

Milla-Mari Vastavuo
Feedstock and Sustainability Manager
+358 50 560 3551
etunimi.sukunimi@wega.fi

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, täytä tietosi alla olevalle yhteydenottolomakkeelle, niin olemme yhteydessä.