Wega Group logo
4/11/2019

Vieraslajien leviämisen hallinta meriliikenteessä

Wegan vanhempi asiantuntija Eveliina Klemola kirjoitti yhdessä Merikotka-tutkimuskeskuksen projektitutkija Miina Karjalaisen kanssa asiantuntija-artikkelin Turun yliopiston julkaisemaan Baltic Rim Economies -sarjaan. Artikkeli käsittelee vieraslajien hallintaa merenkulussa.

Aluksiin kiinnittyvien organismien (ns. biofouling) torjunta paitsi suojelisi biodiversiteettiä ja vähentäisi merenkulun hiilidioksidipäästöjä, myös toisi merkittäviä rahallisia säästöjä. Wega toimii palveluntarjoajana COMPLETE-projektissa, jonka tavoite on kehittää yhtenäinen järjestelmä vieraslajien hallintaan Itämerellä.

Lue Eveliinan ja Miinan kirjoitus täältä ja tutustu COMPLETE-projektiin nettisivuilla www.balticcomplete.com.