Wega Group logo
13/6/2019

Normiohjauksella ympäristövastuulliseen satamaan?

Satama ympäristösääntelyn solmukohtana

Suomessa kauppamerenkulun satamat vaativat toimiakseen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Merenkulun ympäristövaikutuksia sääntelevät lisäksi kansalliset ja kansainväliset säädökset kuten merenkulun ympäristönsuojelulaki sekä useat EUn ja IMOn (Kansainvälinen merenkulkujärjestö) säädökset. Luvanvaraisuus ja sääntely asettavat riman korkealle ja osaltaan varmistavat, että satamatoiminnan ja merikuljetusten ympäristövaikutukset ovat hallinnassa.

Toisaalta normiohjaus sitoo huomattavasti, etenkin pienten satamayhtiöiden, resursseja. Satamakentillä kuulee myös pohdintaa siitä, asettaako tiukka ympäristösääntely suomalaiset satamat erilaiseen asemaan kuin samoista liikennevirroista kilpailevat, ympäristölupakäytännön ulkopuolella olevat kansainväliset satamat.

Kansainvälisten ja kansallisten ympäristösäädösten ja lupavelvoitteiden samanaikainen noudattaminen ei aina suju satamissa mutkitta. Syntyy katvealueita, päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Esimerkkejä on monia: Sääntely ei aina kohdistu toimintoihin, joilla on vastaanottavan ympäristön kannalta suurin merkitys. Tarkkailuvelvoitteet koskevat toisinaan päästöjä, joiden syntyyn satama ei voi edes vaikuttaa alueen isäntänä. Satama ei myöskään voi esimerkiksi hinnoittelulla kannustaa aluksia jätemäärän vähentämiseen. Lisäksi ympäristösääntelyn toimintamallit tuntuvat vaihtelevan valtakunnallisesti eri alueiden välillä ja samankaltaisilla toiminnoilla voikin olla hyvin erilaiset reunaehdot eri puolilla Suomea.

Solmut auki ja katse kokonaisuuteen

Tiukat ympäristönormit puskevat toimijoita optimoimaan toimintaansa ja auttavat luomaan tuottavia ympäristöinnovaatioita. Kuitenkin sääntelemällä yhtä yksittäistä asiaa saatetaan jopa tuottaa ongelmia toisaalle. Olisi tärkeää nähdä metsä puilta, tai tässä tapauksessa satama laivoilta, ja myös sääntelyn keinoin edistää vihreän liiketoiminnan kehittämistä. Normiohjauksen olisi hyvä tukea haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä kokonaisuutena ja jättää toimijoille vapautta löytää kuhunkin satamaan parhaiten toimivat ratkaisut.

Saadaksemme samanaikaisesti ympäristövaikutukset kuriin ja kestävän liiketoiminnan rullaamaan tarvitsemme:

  • entistä parempaa dialogia sekä katsantokannan muutosta
  • kiinteämpää yhteistyötä toiminnanharjoittajan, lupaviranomaisen ja luvan valvojien kesken
  • lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärtäminen molemminpuolin on olennaista yhteistyön kehittämisen kannalta
  • kasvotusten kohtaamisia, joka tuottaa usein huomattavasti parempia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kuin oikeusasteiden välityksellä käytävä lausunto- ja valitussavotta.

Yhteistyön lisääminen ja perspektiivin laajentaminen vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Tämä on yksi syy Wegan ENVIRO Maritime -palvelun rakentamiselle. Toimialan, säädösten ja sidosryhmien tunteminen on yksi vahvuuksistamme. Olemme osaltamme mukana avaamassa solmuja ja luomassa satamien ja merenkulun vihreitä ratkaisuja, asiakkaan ja ympäristön paras edellä.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

Aino Rantanen
Senior Specialist
+358 50 304 091
aino.rantanen@wega.fi