Wega Group logo

Projects

Nivalan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos

Nivalan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Nivalaan. Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten liete- ja kuivalantaa, ylijäämärehua sekä muita mahdollisia jakeita.

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Wega kehittää nesteytetyn biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Leppävirran Riikinnevalle, Pohjois-Savoon. Wegan biokaasulaitos tulee hyödyntämään raaka-aineena Riikinvoiman yhdyskuntajätteestä erotettavaa biomassaa ja maatalouden biomassoja.