Wega Group logo
4/5/2022

Wega Group Oy ja Riikinvoima Oy yhteistyöhön

Wega ja Riikinvoima Oy ovat sopineet yhteistyöstä Riikinnevalle sijoittuvasta biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksestä. Aiemmin tehtyjen selvityksien perusteella Riikinnevan alueella on tunnistettu merkittävä potentiaali biokaasun tuotannolle. Toteutuessaan biokaasulaitos tulee käsittelemään Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksella eroteltavaa sekajätteen biojaetta sekä hyödyntämään Keski-Savon alueen maatalouden sivuvirtoja. Tavoitteena on tuottaa vuositasolla vähintään 50 GWh uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua (LBG), mikä vastaa noin 5 miljoonaa litraa dieseliä.

Biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksessä tullaan selvittämään Riikinvoimalle toimitettavan sekajätteen jatkokäsittelyä ja prosessia biojakeen mädätykseksi edelleen biokaasuksi. Paikalliset maatalouden toimijat ovat aloittaneet selvityksen maatalouden sivuvirtojen ja peltobiomassojen hyödyntämisestä biokaasulaitoksen raaka-aineena kustannustehokkaasti ja kestävästi. Maatalouden biomassojen saatavuutta, logistiikkaa ja toiminnan käytännön ratkaisuja selvitetään paikallisten MTK-yhdistysten käynnistämässä Leader-rahoitteisessa hankkeessa. Biokaasua pelloilta -hankkeen vetäjä Esko Rissanen näkee Riikinnevan hankkeen toimintamallin hyvänä tuottajille:

“Viljelijöiden kannalta on hyvä, että biokaasulle on markkinat, kaasulle jakelija, ja laitokselle rahoittajat, jolloin viljelijöiden tehtäväksi kiertotalouskokonaisuudessa jää raaka-ainetuotanto ja sen kehittäminen. Alueen karjatalouden taantuessa nurmelle ei ole markkinaa. Energiantuotannon ohella laitos mahdollistaa nurmen ravinteiden kierrätyksen ruoan tuotantoon.”

Riikinnevan biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksen lisäksi käynnistetään toteutettavuusselvitys synteettisen metaanin tuotannosta. Toteutettavuusselvityksessä selvitetään CO2-talteenottoa ekovoimalaitoksen savukaasuista ja edelleen jatkoprosessointia synteettiseksi metaaniksi hyödyntämällä uusiutuvalla energialla tuotettua vetyä. Synteettistä metaania voidaan hyödyntää maa- ja biokaasun tavoin niin liikenteessä kuin teollisuudessa. Synteettisen metaanin tuotannolla on tarkoitus vähentää jätteenpolton yhteydessä syntyviä CO2-päästöjä ja lisätä Riikinnevalla tuotettavan uusiutuvan kaasun tuotantomäärää merkittävästi.

“On erittäin hienoa Wegan ja alueen kiertotalouden kehittymisen kannalta, että biokaasulaitoshanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen alueen yhteistyökumppaneiden kanssa. Wegan tavoitteena on rakentaa nesteytetyn biokaasun jakeluverkostoa Suomeen ja sitä kautta tarjota kestävä polttoainevaihtoehto raskaaseen liikenteeseen. Toimiva yhteistyö Riikinvoiman ja alueen maatalouden toimijoiden kanssa on avainasemassa LBG-tuotannon mahdollistamiseksi Keski-Savon alueella.”

tiivistää Toni Hemminki, Wega Group Oy:n osakas ja operatiivinen johtaja.

”Tämä on toteutuessaan alueellisesti merkittävä investointi, lisäksi biokaasun tuotanto tukee hyvin Riikinvoiman strategisia linjauksia sekä Riikinnevan alueen kehittymistä merkittäväksi kiertotalouskeskittymäksi”

toteaa Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Ville Holopainen.

Hankkeen jatkoselvitysvaiheen jälkeen tehdään mahdollinen etenemispäätös biokaasulaitoksen lupaprosessien käynnistämisestä ja edetään kohti investointipäätöstä 2023-2024.

Lisätietoja antaa

Toni Hemminki
Wega Group Oy
Osakas, Operatiivinen johtaja
+358 40 668 4441

Ville Holopainen
Riikinvoima Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 385 9941

Wega on itsenäinen energiapalveluyhtiö, joka tarjoaa täydenpalvelun energiahankintaa ja räätälöityjä konsultointipalveluita uusiutuvan energian, ympäristön ja merenkulun osalta. Toteutamme ja hallinnoimme erilaisia energiaprojekteja sekä niiden kaupallistamista. Olemme innovatiivinen toimija, joka pystyy nopeasti vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja asiakkaitamme ovat esimerkiksi teollisuusyritykset, energia- ja kaukolämpöyhtiöt, öljy- ja kaasuyritykset, varustamot, satamat, kuljetus- ja logistiikkayritykset sekä julkinen sektori. Laaja kotimainen ja kansainvälinen verkostomme, vahva osaaminen vaikuttajaviestinnässä ja kokemuksemme takaavat meille eritysaseman asiakkaidemme hyväksi.