Wega Group logo

Kannuksen biokaasulaitos

Yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista Kannukseen

Wega kehittää yhdessä Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Keski-Pohjanmaalle Kannukseen. Toukokuussa 2024 CIP ja Kannuksen kaupunki allekirjoittivat aluevaraussopimuksen noin 20 hehtaarin alueesta Poleenkankaalta, jonne kaupunki kaavailee uutta teollisuusaluetta. Laitoksen tarkoituksena on hyödyntää alueen maatalouden jätevirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä teollisuuden jätevirtoja, joista tuotetaan nesteytettyä biokaasua. Laitoksen suunniteltu vuotuinen käsittelykapasiteetti on noin 400 000 t, josta tuotettaisiin noin 150 000 MWh nesteytettyä biometaania.  

Biokaasun jalostuksessa eroteltava biogeeninen hiilidioksidi on tarkoitus nesteyttää ja hyödyntää teollisuudessa. Vaihtoehtoisena hyödyntämistapana tutkitaan hiilidioksidin metanointia reaktiossa vedyn kanssa, jolloin tuotetun biometaanin lisäksi laitoksella voitaisiin tuottaa e-metaania yli 100 000 GWh vuosittain. Prosessiin tarvittava vety tuotettaisiin kestävästi vihreällä sähköllä. 

Maatalouden- ja teollisuuden jätteistä tuotettava biometaani auttaa ratkaisemaan useita ympäristö- ja ilmastohaasteita sekä lisää kotimaista energiaomavaraisuutta. Biokaasun tuotantolaitoksella jätteistä vapautuva raakakaasu otetaan talteen ja jatkojalostetaan käytettäväksi esimerkiksi liikennepolttoaineena. Tällöin raakakaasun kulkeutuminen ilmakehään saadaan estettyä ja jalostetulla biometaanilla voidaan korvata ulkomaisia fossiilisia polttoaineita.

Hankkeen eteneminen

YritysKannuksen teettämien selvitysten ja alustavien kyselyjen perusteella hankkeelle on positiivinen vastaanotto Kannuksessa ja sen lähialueilla.  Haluamme jatkaa hankkeen kehittämisessä avointa keskustelua paikallisten asukkaiden ja raaka-ainetoimittajien kanssa, joten kuluvan kesän aikana aiheen tiimoilta tullaan järjestämään tilaisuuksia, joissa sidosryhmät pääsevät keskustelemaan tarkemmin hankkeesta ja sen luomista mahdollisuuksista alueelle. 

Hankkeen kehitys aloitetaan laitoksella hyödynnettävien syötteiden kartoituksilla ja aiesopimusten keräämisellä. Syötekartoitusten odotetaan valmistuvan syksyyn 2024 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan laitoksen tekninen perussuunnittelu sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat vuoden 2025 jälkimmäisen puolikkaan aikana ja tehdä investointipäätös vuoden 2025 lopussa.  

Tulevat tilaisuudet:

8.7.2024 klo 14.30 alkaen viljelijätilaisuus Toholammin ja Yli-Kannuksen alueen tiloille.

Sijainti: Yli-Kannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, 69170 Yli-Kannus

9.7.2024 klo 10.00 alkaen viljelijätilaisuus Lohtajan alueen tiloille.

Sijainti: Lohtaja-talo, Alaviirteentie 4 B, 68230 Lohtaja

Lisätietoja hankkeesta

Eetu Lankinen
Project Manager
+358 40 419 6920
etunimi.sukunimi@wega.fi

Milla-Mari Vastavuo
Feedstock and Sustainability Manager
+358 50 560 3551
etunimi.sukunimi@wega.fi

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, täytä tietosi alla olevalle yhteydenottolomakkeelle, niin olemme yhteydessä.