Nivalan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos

Nivalan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos

Suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitos Nivalaan Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Nivalaan. Tuotannon raaka-aineina on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden...
Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Wega kehittää suuren luokan kestävien kaasujen tuotantolaitosta Leppävirralle Wega kehittää nesteytetyn biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Leppävirran Riikinnevalle, Pohjois-Savoon. Hankealue on Riikinnevan kiertotalousalueella, jossa sijaitsevat...