Kannuksen biokaasulaitos

Kannuksen biokaasulaitos

Yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista Kannukseen Wega kehittää yhdessä Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Keski-Pohjanmaalle Kannukseen. Toukokuussa 2024 CIP ja...
Nivalan biokaasulaitos

Nivalan biokaasulaitos

Suuren mittaluokan biokaasulaitos Nivalaan Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosta Nivalan Kurunpuhtoon. Laitoksen pääsyöte on lietelanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja...
Pöytyän biokaasulaitos

Pöytyän biokaasulaitos

Pöytyän biokaasulaitos – paikallisen energiantuotannon ja ravinnekierron edelläkävijä Wega kehittää yhdessä Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Varsinais-Suomeen...
Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Riikinnevan kestävien kaasujen tuotantolaitos

Wega kehittää suuren luokan kestävien kaasujen tuotantolaitosta Leppävirralle Wega kehittää nesteytetyn biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Leppävirran Riikinnevalle, Pohjois-Savoon. Hankealue on Riikinnevan kiertotalousalueella, jossa sijaitsevat...