Wega Group logo
16/12/2020

Merenkulun tulevaisuus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä

Wega teki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille selvityksen ”Merenkulun tulevaisuus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä”, ja raportti on nyt julkaistu Traficomin julkaisusarjassa (Traficom tutkimuksia ja selvityksiä 17/2020). Raportissa käydään läpi meriliikenteen tulevaisuuteen liittyvää kirjallisuutta ja keskustellaan tulosten valossa Traficomin ennakointityön ja viranomaistehtävien mahdollisista kehityssuunnista. Selvitystyön tarkoitus on kehittää Traficomin toimintakykyä tulevaisuuden meriliikenteeseen liittyvien viranomaishaasteiden osalta.

Työn tavoitteena oli selvittää, miten merenkulun arvioidaan kehittyvän lyhyellä (1-5 vuotta) ja keskipitkällä (5-20 vuotta) aikavälillä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin kuusi meriliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavaa ilmiötä: 1) globalisaatio ja alueellistuminen; 2) ilmastonmuutos; 3) ympäristösääntelyn laajeneminen; 4) digitalisaatio, automaatio ja autonomia; 5) väestörakenteen muutokset ja 6) koronaviruspandemia. Selvityksessä myös pyritään hahmottelemaan mahdollisia tulevaisuuden yllättäviä tapahtumia tai ”villejä kortteja”, joilla voi toteutuessaan olla meriliikennettä voimakkaasti uudistava vaikutus.

Selvitys toimii pilottina Traficomin merenkulun toimintaympäristön tulevaisuuskuvien luomiselle, mahdollistaa tulevaisuuskuvien päivityksen jatkossa sekä tarjoaa tarvittavaa taustatietoa ja näkemystä suuren mittakaavan muutoksista.

Tutustu asiantuntijoidemme laatimaan selvitykseen merenkulun tulevaisuudesta täällä.