Wega Group logo
26/6/2024

Porin kaupunki ja Porin Satama Oy selvittävät teollisen mittaluokan CO2-terminaalin rakentamista Poriin

Porin Satama Oy on käynnistänyt yhdessä Porin kaupungin kanssa esiselvityksen teollisen mittaluokan hiilidioksiditerminaalin rakentamisesta Poriin. CO2-terminaali palvelisi Suomen energia- ja teollisuusyhtiöitä mahdollistamalla nesteytetyn hiilidioksidin toimittamisen Porin satamaan autokuljetuksin, rautateitse tai laivoilla.

Terminaalin kautta olisi mahdollista viedä hiilidioksidia laivakuljetuksin hyödynnettäväksi esimerkiksi vetyjalosteiden raaka-aineeksi tai pitkäaikaisvarastointiin. Terminaali voisi mahdollistaa myös biogeenisen hiilidioksidin tuonnin. Hiilidioksidin talteenotto on toistaiseksi vähäistä, mutta Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteiden täyttämiseksi hiilidioksidin talteenoton oletetaan lisääntyvän merkittävästi.

Suomen kaukolämmön ja sähköntuotannossa sekä metsäteollisuuden prosesseissa tuotetaan merkittäviä määriä biogeenistä hiilidioksidia, joka voidaan ottaa talteen ja jalostaa vihreän vedyn avulla esimerkiksi metanoliksi tai metaaniksi. Power-to-X-teknologioilla tuotettavat sähköpolttoaineet ovat hiilidioksidipäästöiltään vastaavia kuin biopohjaiset uusiutuvat polttoaineet, kuten uusiutuva diesel ja biometaani. Sähköpolttoaineita tarvitaan erityisesti vaikeasti sähköistettävillä sektoreilla, kuten laiva- ja lentoliikenteessä ja raskaassa tieliikenteessä.

CO2-terminaali toimii ratkaisevana katalysaattorina sähköpolttoaineiden ja vetytalouden tuotantolaitosten rakentamisessa Poriin. Tätä tukee myös alueen vahva energiainfrastruktuuri sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevat uusiutuvan energian tuotantokapasiteetit varmistaen Porin asemaa edelläkävijänä puhtaassa siirtymässä

painottaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Selvityksen tekemisestä vastaa energiapalveluyhtiö Wega Group Oy. Vuonna 2012 perustettu Wega on erikoistunut uusiutuvien polttoaineiden tuotannon ja jakelun palveluihin sekä luotettavien ja kestävien toimitusketjujen rakentamiseen. Wegan ratkaisukeskeiset tiimit selvittävät energiaan liittyviä asioita niin pienille kuin suurille yrityksille ja kunnallisille toimijoille. Wega työllistää yli 35 energia-alan ammattilaista. Lisätietoja osoitteessa www.wega.fi