Wega Group logo
28/5/2024

Copenhagen Infrastructure Partners aloittaa kehittämään suuren mittaluokan biokaasulaitosta Kannukseen Wega Groupin kanssa

Kannuksen biokaasuhankkeelle merkittävä edistysaskel – aluevaraussopimus allekirjoitettu

Kannuksen kaupunki ja Copenhagen Infrastructure Partnersin (”CIP”) hallinnoima Advanced Bioenergy Fund I ovat allekirjoittaneet biokaasulaitoksen aluevaraussopimuksen keskiviikkona 22.5.2024.  

Varattu alue on noin 20 hehtaaria ja se tulee sijoittumaan Poleenkankaan alueelle, jonne kaupunki kaavailee uutta teollisuusaluetta. Nyt tehty aluevaraus on alueen ensimmäinen ja sen on tarkoitus houkuttaa alueelle myös muita uusia teollisia toimijoita.  

Alueelle yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista 

CIP aikoo käynnistää Kannuksen biokaasulaitoksen kehittämisen Wega Groupin kanssa, joka kehittää jo kahta muuta vastaavan kokoluokan biokaasulaitosta Suomessa CIP:lle. Toinen laitoshanke sijaitsee Kannuksen lähettyvillä Nivalassa, toinen Varsinais-Suomessa Pöytyällä.  

CIP:n hallinnoima CI Advanced Bioenergy Fund I (“CI ABF I”) sijoittaa kehittyneisiin biopolttoaineisiin, ml. biometaani. CI ABF I:n sijoittajiin lukeutuvat useat Pohjoismaiden merkittävimmät eläkeyhtiöt. Kannuksen hanke on CI ABF I:n sijoitusstrategian mukainen. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää sekä teollisuuden että maatalouden jätteitä biometaanin tuotannossa, mikä auttaa ratkaisemaan useita ympäristö- ja ilmastohaasteita sekä lisää kotimaista energiaomavaraisuutta. 

Kannuksen biokaasulaitoksen raaka-aineiden käsittelykapasiteetti on alustavien suunnitelmien mukaan noin 400 000 tonnia vuodessa ja biokaasun tuotantomäärä 150 000 MWh vuodessa (vastaa lähes 13 miljoonaa litraa dieseliä). Valmistuessaan laitos tulee olemaan yksi Suomen suurimmista.

Laitoksen tarkoituksena on hyödyntää alueen maatalouden jätevirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä teollisuuden jätevirtoja, joista tuotetaan nesteytettyä biokaasua. Erityisesti lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun kotimaisesta lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan hyötykäyttöön ja edelleen korvaamaan ulkomaisia fossiilisia polttoaineita.  

Kannuksen kaupungin strategiassa yhtenä tavoitteena on vauhdittaa uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamissa rajoissa. Kannukseen sijoittuva suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointi sopii strategiaamme erinomaisesti ja luo monenlaisia mahdollisuuksia alueen toimijoille,
– sanoo Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö

Olemme innoissamme, että pääsemme kehittämään uutta biokaasuhanketta Kannukseen, jossa näemme vahvaa potentiaalia suuren mittaluokan biokaasulaitokselle. Kannuksen kaupungin tekemä pohjatyö tämän hankkeen osalta sekä heidän aiemmat näyttönsä uusituvan energian projektien mahdollistajana on ollut esimerkillistä ja ihailtavaa,
– sanoo CIP:n sijoitusjohtaja Aleksi Graan

Yleisötilaisuus ja kesän tapahtumat 

YritysKannuksen teettämien selvitysten ja alustavien kyselyjen perusteella hankkeelle on positiivinen vastaanotto Kannuksessa ja sen lähialueilla.  Haluamme jatkaa hankkeen kehittämisessä avointa keskustelua paikallisten asukkaiden ja raaka-ainetoimittajien kanssa, joten kuluvan kesän aikana aiheen tiimoilta tullaan järjestämään tilaisuuksia, joissa sidosryhmät pääsevät keskustelemaan tarkemmin hankkeesta ja sen luomista mahdollisuuksista alueelle.

Kannuksen kaupunki on tehnyt hankkeen osalta erinomaista pohjatyötä selvittämällä mm. alueellista kiinnostusta biokaasun tuotannossa hyödynnettävien lietteiden toimittamiseen. Alustavan käsityksemme mukaan hanke selkeästi kiinnostaa monia, se antaa hyvän pohjan lähteä valmistelemaan investointihanketta. Haluamme toimia hankekehityksessä mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja tämän takia toivomme, että mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut pääsisi osallistumaan kesällä järjestettäviin tilaisuuksiin,
– sanoo Wega Groupin osakas ja projektiliiketoiminta-alueen johtaja Toni Hemminki.

Hankkeen aloituksen avoin yleisötapahtuma tullaan järjestämään Kannuksen seurakuntatalolla kesäkuussa 13.6.2024 klo 10–13. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maatalousyrittäjät, sekä hankkeesta yleisesti kiinnostuneet.

Lisätietoja antavat: 

Toni Hemminki, osakas ja projektiliiketoiminta-alueen johtaja, Wega Group Oy, p. 040 668 4441, toni.hemminki(a)wega.fi 

Aleksi Graan, sijoitusjohtaja, Copenhagen Infrastructure Partners, p. +45 2119 0534, algr(at)cipprojects.dk 

Jukka Oravainen, toimitusjohtaja, YritysKannus Oy, p. 040 778 4264, jukka.oravainen(at)kannus.fi 

Copenhagen Infrastructure Partners 

Vuonna 2012 perustettu Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) on nykyään maailman suurin uusiutuvaan energiaan sijoituksiin keskittyvä rahastonhoitaja ja maailman johtava merituulivoiman toimittaja. CIP:n hallinnoimat rahastot keskittyvät investointeihin meri- ja maatuulivoimaan, aurinkoenergiaan, biomassaan ja jäte-energiaan, energian siirtoon ja jakeluun, varakapasiteettiin, varastointiin, kehittyneeseen bioenergiaan ja Power-to-X:ään. 

CIP hallinnoi 12 rahastoa ja on tähän mennessä kerännyt noin 28 miljardia euroa investointeihin energiaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin yli 160 kansainväliseltä institutionaaliselta sijoittajalta. CIP:llä on noin 500 työntekijää ja 12 toimistoa ympäri maailmaa. Lisätietoja on osoitteessa www.cip.com 

Wega Group Oy 

Vuonna 2012 perustettu Wega on paremman energian etsivätoimisto. Wega on erikoistunut uusiutuvien polttoaineiden tuotannon ja jakelun palveluihin sekä luotettavien ja kestävien toimitusketjujen rakentamiseen. Wegan ratkaisukeskeiset tiimit selvittävät energiaan liittyviä asioita niin pienille kuin suurille yrityksille ja kunnallisille toimijoille. Wega työllistää yli 35 energia-alan ammattilaista. Lisätietoja osoitteessa www.wega.fi