Wega Group logo
9/2/2024

Uudistus ajoneuvojen hankintatuen myöntämiseen

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittamassa hallituksen esityksen valmistelun, joka koskee vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen hankintatukien muuttamista. Tarkoituksena on mahdollistaa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tukien myöntäminen myös jatkossa EU-lainsäädännön muutoksista huolimatta sekä palauttaa henkilöautojen muuntotuet lakiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hallituksen esityksen valmistelun, joka koskee ajoneuvojen hankintatukien uudistamista. Tavoitteena on säilyttää mahdollisuus kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tukien myöntämiseen EU-lainsäädännön muutoksista huolimatta. Samalla esitetään henkilöautojen muuntotukien palauttamista lakiin.

Euroopan komissio on antanut uuden de minimis -asetuksen, joka laajentaa kansallisen paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen soveltamisalaa. Tämä mahdollistaa tuen myöntämisen myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan.

Eduskunta on tehnyt loppuvuodesta 2023 lausuman, jossa se on edellyttänyt hallitusta esittämään lainsäädäntöön muutoksia, joilla mahdollistetaan kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotuki. Esitys käsittää myös kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin ja henkilöautojen muuntotukeen varattujen määrärahojen käyttämättömyyden, joten sillä ei odoteta olevan vaikutusta valtion talouteen. Lakimuutokseen sisältöön liittyvät lausuntokierrokset on arvioitu aloitettavaksi helmikuun loppupuolella.

Näiden muutosten myötä pyritään tukemaan vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönottoa ja edistämään puhtaampia liikenneratkaisuja Suomessa.

Wegas-brändin alla toimivat biokaasutankkausasemat Pohjois-Karjalassa, Joensuussa ja Kiteellä, palvelevat alueen paketti- ja kuorma-autoja, henkilöautoja sekä hyötyajoneuvoja. Asemilla myydään paikallisesti Pohjois-Karjalassa tuotettua paineistettua biokaasua (CBG) liikennekäyttöön. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteenamme on tarjota myös nesteytettyä biokaasua (LBG). Lue lisää puhtaampien energiaratkaisujen tankkausasemista Wegasin sivuilta.