Wega Group logo
11/4/2024

Pöytyän biokaasuhankkeen yleisötilaisuus 15.4.2024

Pöytyän biokaasulaitoksen hanke on edistynyt hienosti ja laitoksen konsepti sekä siihen liittyvän havainnekuva ovat valmistuneet. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on pian kuulutuksessa, johon liittyvä yleisötilaisuus pidetään huhtikuun lopussa. Lisäksi olemme solmimassa aiesopimuksia raaka-aineiden hankkimiseksi. Hanke etenee suunnitellusti kohti investointipäätöstä, joka on tarkoitus tehdä vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Tervetuloa kuulemaan Pöytyän biokaasulaitoshankkeen ajankohtaisesta tilanteesta. Tilaisuudessa voit myös esittää kysymyksiä ja keskustella Wega Groupin edustajan kanssa hankkeesta. Tilaisuuden aluksi pidetään lyhyt, enintään puolen tunnin yleisesitys, jonka jälkeen voit nauttia vapaamuotoisesta kahvitarjoilusta. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus kuulla kokemuksia vastaavankokoisesta modernista biokaasulaitoksesta, jolla Wegan ja Pöytyän kunnan edustajat vierailivat huhtikuun alussa Tanskassa.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen:


Ajankohta: maanantai 15.4.2024
Aika: 16.00–18.00
Paikka: Riihikosken yhtenäiskoulu, Yläneentie 10, 21870 Riihikoski
Aihe: Pöytyän biokaasuhankkeen avoimien ovien tapahtuma

Havainnekuva Pöytyän biokaasulaitoksesta.

Wega Group Oy kehittää suuren mittaluokan biokaasulaitosta Pöytyälle yhdessä hankkeen investoijan Copenhagen
Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa. Laitoksessa hyödynnetään ympäröivän
alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Suunniteltu
syötteiden käsittelykapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurimpia. Laitoksen
biokaasun tuotanto olisi yli 150 GWh vuodessa. Biokaasulaitoksen yhteyteen selvitetään myös e-metaanin
tuotantolaitoksen sijoittamista. E-metaanin tuotannossa hyödynnettäisiin biokaasun sivuvirtana syntyvää bioperäistä
hiilidioksidia ja paikallisesti tuotettua vihreää vetyä.